Родови травми (безплатни K-power баланси)

Очаквам ви на 24 октомври от 18:30 часа за безплатни K-power баланси.

ТЕМА: РОДОВИ ТРАВМИ

Знаехте ли, че травмите могат да пътуват през поколенията? Когато поколението, което е преживяло травмата не може да се справи с нея, тя се придвижва напред по родовата линия докато стигне до индивид или поколение, което може да се справи с нея.

Родовите травми могат да бъдат от най-различно естество и да се проявят по непряк начин, като хронични заболявания например. Но най-често се проявява като повтарящи се модели в семейството.

Ако не знаете какви са вашите родови травми, можете да си проправите път към тях с някоя от следните теми:

  • Разкривам родовите тайни
  • Освобождавам се от родовите травми, които съм наследил/а
  • Знам как да разбера родовите си травми
  • За мен е безопасно да разкрия родовите травми
  • За мен е безопасно да се освободя от родовите си травми

Можете да ги тествате предварително или да развиете свои собствени, базирани на собствената ви родова история.

Линк за срещата: https://bit.ly/3K5jVZE
Meeting ID: 850 4467 0429
Passcode: 834765

Линка е винаги един и същ, така че можеш да си го запаметиш.

Ако не знаеш какво K-power, можеш да изгледаш това информационно видео какво представлява метода и как работим на тези срещи: https://youtu.be/KIeAasrbg20

  • Date : 24 октомври 2022
  • Time : 18:30 - 19:30 (UTC+2)