Емоционално възстановяване след преживяно бедствие

Бедствията са събития, които засягат големи групи от хора и обичайно са неочаквани, настъпват внезапно и са съкрушителни. Бедствията могат да са, както от природен характер (наводнения, урагани, земетресения и т.н.), така и причинени от хората – военни действия, транспортни произшествия, екологични катастрофи и други.Дори преживелите бедствие да нямат никакви Прочетете повече…