pregnant belly heart

Практика „Изпращане на любов към бебето в утробата“

Можеш да направиш това упражнение за себе си, за децата си и родителите си без да искаш изрично разрешение, но и без да забравяш, че те имат свободната воля да го приемат или отхвърлят. Би могла да я направиш както с Тета Хийлинг медитация, така и с помощта на Пренареждане Прочетете повече…

Токсичната утроба, токсичната сперма

Утробата е първия дом на детето, първото място където се сблъскваме със света. Времето прекарано в утробата подготвя детето за живот в нашия свят физически и психоемоционално. Това се случва независимо дали родителите са съзнателни за случващото се или не са. Екология на утробата Бебето не расте в изолирана от Прочетете повече…

Добре, по-добре, идеално – раждането на Марина (част 2)

Марина*, на 26 г., бременна с второто си дете в края на девети месец. Идва при мен водена най-вече от любопитството си към техниката пренареждане на матрицата за раждането. Не изпитва неразположения от бременността. Като цяло няма притеснения или страхове. Настроена е позитивно, с хубави спомени от първото си раждане. Правихме Прочетете повече…